Uw gift aftrekbaar

 

Wat is ANBI??
 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke voordelen heeft een ANBI- status?

 
Welke voordelen het schenken aan een ANBI-stichting voor u heeft kunt u lezen op de site van de belastingdienst:
https://www.anbi.nl/anbi-info/fiscaal-voordelig-schenken/
 
 
Wilt u zelf ook donateur worden?
Uw donatie ontvangen we graag op:
Bankrekeningnummer: 1210.40.313
t.n.v. Fahari Foundation
IBan nr: NL 77RABO 0121040313
Bic: RABONL2U