Samen met u komen we er

 

De formele omschrijving van onze doelstellingen zijn als volgt;
 
- het vergroten van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de bevolking van ontwikkelingslanden om
  zodoende de eigen economie te verwezenlijken zonder wezenlijke steun van derden.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hierboven vermelde in de ruimste zin verband
  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
 
- het begeleiden, adviseren en informeren van personen afkomstig van of hun roots hebben in
  ontwikkelingslanden ter verwezenlijking van het doel;
- het maken van adviezen;
- het opstellen van plannen;
- het organiseren van discussie- en informatiebijeenkomsten en andere bijeenkomsten;
- het samenwerken met verschillende organisaties.
 
Doneren?