Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de Fahari Foundation is erg eenvoudig;
 
Geen enkel bestuurslid van de Fahari Foundation krijgt een financiële beloning voor de werkzaamheden die hij/zij voor de stichting doet.
 
Indien hij/zij onkosten maakt die strikt noodzakelijk zijn voor het beter laten functioneren van de stichting, dienen die vooraf aan het bestuur kenbaar gemaakt te worden. Na goedkeuring van het bestuur worden de gemaakte onkosten achteraf vergoed.
 
Volgens de statuten kunnen bestuursleden "vacatiegeld" (aanwezigheidsvergoeding voor het bijwonen van een vergadering) declareren. Echter is er binnen het bestuur afgesproken dat er van deze mogelijkheid geen gebruik zal worden gemaakt door de bestuursleden.
 
Het bestuur van de Fahari Foundation huldigt het principe dat het gedoneerde/ingezamelde geld bedoeld is voor het realiseren van de projecten die de Fahari Foundation ondersteunen. Er worden geen gelden besteed aan privé uitgaven van bestuursleden. De kosten voor tickets naar de projecten worden uitsluitend door de stichting vergoed als daar specifiek geld voor gedoneerd is.