The difference is equality

 

De Fahari Foundation bestaat uit een groep vrijwilligers die hun energie en tijd graag inzetten om de doelen van de Fahari Foundation te realiseren.
 
Samen met u als lezer/donor van de stichting willen we een verschil maken in de manier waarop steun aan ontwikkelingslanden tot stand komt.
 
We willen graag zorgen dat diegene die onze steun ontvangen, dat kunnen gebruiken om uiteindelijk zelfstandig in de wereld te staan zonder dat er blijvende steun nodig is!
 
Niet voor niks is onze slogan; "The difference is equality" wat zoveel wil zeggen als; "Het verschil is gelijkheid"
 
 
Gelijkheid in kansen en mogelijkheden:
 
 
Zullen wij hier samen voor zorgen?!
 
Doneren?