Welkom op deze site

 

De Fahari Foundation is niet zomaar een stichting, maar eentje die staat voor openheid, gelijkheid, transparantie, eerlijkheid en realiseerbare controleerbare projecten die als eerste in Kenia gerealiseerd worden door Uw steun!
 
Een veel gehoorde klacht in landen die ontwikkelingshulp krijgen is dat de landen, en zeker de bevolking, er alleen maar slechter van geworden zijn.
 
Doordat er door vele grote goede doelen organisaties, geld naar de lokale overheden gestuurd wordt, blijft er veel aan de strijkstok hangen en komt het niet bij de mensen die het het hardst nodig hebben...de gewone bevolking.
 
Ook worden er veel produkten (zoals kleding e.d.) mee naar ontwikkelingslanden genomen vanuit het westen. Op zich goed bedoeld maar de lokale ondernemer krijgt zijn kleding niet meer verkocht. Dus door veel vanuit het westen mee te nemen naar ontwikkelingslanden wordt de werkeloosheid juist bevorderd!!!
 
Wij geloven er in dat het beter is alles ter plaatse te kopen en op die manier de lokale economie te stimuleren. Dan snijdt het mes aan twee kanten. (Zowel de ondernemer als het project wordt dan geholpen.)
 
Leest u onze site eens door en laat u overtuigen dat het inderdaad anders kan en moet.
 
Lae-titia en Bas Giling                                                                             Doneren?