U laat zien dat kleinschalige hulp groots uitpakt

 

Als u er net als wij er van overtuigd bent dat we met z'n allen een wezenlijk verschil kunnen maken, kunnen wij u alleen maar vragen om de Fahari Foundation te steunen door:
 
- de aktiviteiten te bezoeken die wij lokaal organiseren
 
- uw donatie te storten op bankrekeningnummer 1210.40.313 ten name van Stichting Fahari Foundation
 
- u aan te melden als vrijwilliger
 
tijdelijke akties te ondersteunen